פתיחת הרשמה ב 20.3.2022
                


           ברא אפיק ישראל בשיתוף קק"ל הינו טור אופני הרים, בינלאומי SHC, זוגי למשך 4 ימים, המיועד לרוכבי אופני הרים ששעות על האוכף, שהתמודדות עם מרחקים ונופי ארץ ישראל מרחיבים וממלאים את ליבם.

חבילת הרשמה זוגית לחד יומי שישי ארוך לרכישה
חבילת הרשמה זוגית לחד יומי שישי ארוך
חבילת הרשמה זוגית לחד יומי שבת ארוך לרכישה
חבילת הרשמה  זוגית לחד יומי שבת ארוך
חד יומי שבת בינוני סולו לרכישה
חד יומי שבת בינוני סולו
חבילת הרשמה זוגית לחד יומי שבת בינוני לרכישה
חבילת הרשמה זוגית לחד יומי שבת בינוני