לפרטים נוספים:
ניתן לשלוח מייל ל: contact@epicisrael.org.il
או בדף הפייסבוק http://www.facebook.com/EpicIsrael

או בטלפון:

0526305238