shop &
registration

חבילת הרשמה זוגית הכוללת לינה בחדר זוגי בכפר הנופש דור לרכישה
חבילת הרשמה זוגית הכוללת לינה כפרית בחדר זוגי לרכישה
חבילת הרשמה זוגית הכוללת לינה בחדר לרביעייה במלון נחשולים לרכישה
חבילת הרשמה זוגית הכוללת לינה בסוויטת גן זוגית במלון נחשולים לרכישה
חבילת הרשמה זוגית לסוויטת פרימיום עם בריכה פרטית במלון נחשולים לרכישה
חבילת הרשמה זוגית ללא לינה לרכישה
חבילת לינה טרום תחרות לרכישה
חבילת לינה טרום תחרות בסוויטה לרכישה
חבילת לינה פוסט תחרות לרכישה
חבילת עיסויים לרכישה
חבילה לאיש תמיכה לזוג בחדר מסוג לינה כפרית בקיבוץ נחשולים לרכישה
חבילה לאיש תמיכה לזוג בחדר מסוג סוויטת גן זוגית או לסוויטה זוגית לרכישה
חבילה לאיש תמיכה לזוג בחדר מסוג סוויטה עם בריכת אינפיניטי לרכישה
חבילת הרשמה זוגית לחד יומי שישי ארוך לרכישה
חבילת הרשמה זוגית לחד יומי שבת ארוך לרכישה
חבילת הרשמה זוגית לחד יומי שבת בינוני לרכישה
חד יומי שבת בינוני סולו לרכישה