shop &
registration

חבילת הרשמה לזוג בסוויטת VIP לרכישה
חבילת הרשמה זוגית הכוללת לינה בחדר זוגי לרכישה
חבילת הרשמה זוגית הכוללת לינה כפרית בחדר לרביעיה לרכישה
חבילת הרשמה זוגית הכוללת לינה במאהל לרכישה
חבילת הרשמה זוגית ללא לינה לרכישה
חבילת עיסויים לרכישה
חנייה פרטית לקרוואנים לרכישה
חבילת לינה טרום תחרות לרכישה
חבילת הרשמה זוגית לחד יומי שישי ארוך לרכישה
חבילת רשמה זוגית לחד יומי שבת ארוך לרכישה
חבילת הרשמה זוגית לחד יומי שבת בינוני לרכישה
חד יומי שבת בינוני סולו לרכישה