shop &
registration

חבילת הרשמה לזוג בסוויטת VIP לרכישה
חבילת הרשמה זוגית הכוללת לינה בחדר זוגי במלון אקוודוקט לרכישה
חבילת הרשמה הכוללת לינה כפרית בחדר זוגי לרכישה
חבילת הרשמה זוגית הכוללת לינה כפרית בחדר לרביעיה לרכישה
חבילת הרשמה זוגית הכוללת לינה במאהל לרכישה
חבילת הרשמה זוגית ללא לינה לרכישה
חבילת הרשמה זוגית לחד יומי שישי ארוך לרכישה
חבילת הרשמה זוגית לחד יומי שבת ארוך לרכישה
חבילת הרשמה זוגית לחד יומי שבת בינוני לרכישה
חד יומי שבת בינוני סולו לרכישה
חבילת עיסויים לרכישה
חבילת לינה טרום תחרות לרכישה
חבילת לינה טרום תחרות בסוויטת VIP לרכישה
חבילת לינה פוסט תחרות לרכישה