Epic Logo

מרתון חד יומי

מרתון Epic Israel חד יומי

מרוץ חד יומי Epic Israel הינו  מרתון זוגי באופני הרים (זוגות).
על כל צוות לעבור יחד את כל מרחק התחרות ולחצות יחד את קו סיום.

שני מקצים לנוחיותכם:

מקצה חד יומי ביום ו' 15/9

נוצר במיוחד לחברים הרוכבים שומרי השבת אך מתאים ופתוח לכל מי שיכול לעמוד באתגר  - השנה המסלול יהיה 103 3"מ עם 2100 מטר טיפוס.
ניתן לראות את גרף הגבהים וסיפור הדרך בסטייג' 2 במסלולים 2017

- זינוק במתכונת זוגית בלבד
- מקצה ארוך בלבד (מגיל 18)

שלושה מקצי מתרון זוגות ביום שבת 16/9 במרחקים שונים 

קצר – 24 ק"מ עם כ100 מטר טיפוס (מגיל 13) - בזוגות בלבד

מקצה תחרותי 24 ק"מ של שבילי עמק, לא טכניים הכוללים חציות מים נעימות, רכיבה לאורך הירדן, ולקינוח רכיבה במתחם אגמון החולה.

רכבת ניצחת - זוגות בלבד - על מסלול מקצה הקצר, לא תחרותי.

השנה נפתח במסגרת פלייטיקה אפיק ישראל מקצה "רכבת ניצחת"

המקצה יהיה על המסלול הקצר - 24 קמ של שבילי עמק, לא טכניים הכוללים חציות מים נעימות, רכיבה לאורך הירדן, ולקינוח רכיבה במתחם אגמון החולה.

המיועד לנשים בלבד, ההרשמה בזוגות.

בינוני - זוגות + מקצה סולו 45  ק"מ עם 800 מטר טיפוס (מגיל 15)

מסלול המקצה הבינוני זהה ב26 הק"מ הראשונים שלו למסלול הארוך.

זינוק לכיוון דרומה בין מטעים יכוון את הרוכבים לעלייה של כ6 ק"מ, שהק"מ וחצי הראשון שלה

בעלי השיכוך המלא יחושו יתרון מה ושאר העלייה כבושה ומהירה.

המשך רכיבה לכיוון מערב יוביל המסלול לאזור בו שילוב מהמם של נופים שניתן לפגוש רק שאתה באזור גבוה

ושבילי מטעים וכרמים שיוצרים פסיפס צבעים כמו אריג שנתווה ביד אמן.

בק"מ ה26 תחנת ריענון שתסמן את שיא הגובה של היום ואת הפרידה מהחברים שיופנו לעבר המסלול הארוך

משם בדרכי נוף רכס רמים יוכוונו הרוכבים לאזורים יותר מוכרים של הרכב, עקיצה קצרה בסינגל רמות נפתלי

ומשם חזרה לכפר התחרות.

ארוך – 65 ק"מ עם 1400 מטר טיפוס. (מגיל 18) - ניתן לראות את גרף הגבהים וסיפור הדרך בסטייג' 3 במסלולים 2017

- זינוק למקצים במתכונת זוגית בלבד, מלבד המקצה הבינוני בשבת בו ניתן לזנק סולו!!

חדש ב2017!!
מרתון חד יומי סולו למרחק הבינוני ב16/9 (יום שבת) - המסלול זה למסלול של המרתון הבינוני החד יומי.
השנה פתחנו מקצה סולו למרתון החד יומי הבינוני בשבת במסגרת פלייטיקה אפיק ישראל.
המרתון משתתף גם בליגת הGC!!
לנוחיות המשתתפים - סימון מלא של המסלול, תחנות רענון, חולצת האירוע ועוד.

ההשתתפות מעל גיל 18.
הרשמה ועלויות למטה, בדומה למתרון החד יומי הקלאסי.

במקצה זה הקטגוריות יהיו גברים/נשים בלבד ללא קטגוריות גיל. 

 

נקודת הזינוק/סיום/רישום – ב"כפר התחרות" במלון גליליון .

עלות ההרשמה:

עלות הההרשמה עד ה27/8/2017 -  230 ש"ח.

עלות הרשמה עד ה2/9/2017 - 330 ש"ח.

לא תהיה הרשמה לאחר ה2/9/17

יש להירשם מראש באתר התחרות  - להרשמה 

ההרשמה תפתח ב26/2/2017 בשעה 12:00

תחנות ריענון תפרסנה לנוחיותכם לאורך המסלול, בהן:

מים, איזוטוני, ג'לים ומיני הפתעות.

חובה להציג בבוקר האירוע או לשלוח במייל contact@epicisrael.org.il:

1. ביטוח תאונות אישיות המאפשר השתתפות בתחרויות
2. בדיקה ארגומטרית בתוקף

פרטים נוספים בתקנון.