Epic Logo

מרתון חד יומי 2018

שעות זינוק מרתון חד יומי בפורד אפיק ישראל 2019:

1. יום שישי 27/9 מרתון חד יומי ארוך בשישי - 07:00

ניתן לאסוף שקיות משתתף ולהשלים את ההרשמה למרתון החד יומי שישי  - בחמישי בין 16:00-18:00 ובשישי מ05:00.

2. יום שבת 28/9 מרתון חד יומי ארוך + בינוני זוגות + בינוני סולו 08:00

ניתן לאסוף שקיות משתתף ולהשלים את ההרשמה למרתון החד יומי שבת - בשישי בין 16:00-18:00 ובשבת מ06:00.

 

 

מידע כללי

מרוץ חד יומי במסגרת Ford Epic Israel הינו  מרתון זוגי.

על כל צוות לעבור יחד את כל מרחק התחרות ולחצות יחד את קו סיום.

שני מקצים לנוחיותכם:

מקצה חד יומי ביום ו' 27/9

נוצר במיוחד לחברים הרוכבים שומרי השבת אך מתאים ופתוח לכל מי שיכול לעמוד באתגר  

המסלול של 2018: (מסלול 2019 יפורסם לקראת יולי)

96 ק"מ עם 2300 מטר טיפוס

- זינוק במתכונת זוגית בלבד
- מקצה ארוך בלבד (מגיל 18)

שני מקצי מרתון זוגות ביום שבת 28/9 במרחקים שונים 

1. בינוני - זוגות + מקצה סולו כ35 ק"מ  (מגיל 15)

דוגמא למסלול 2018 (מסלול 2019 יפורסם ביולי):

35 ק"מ עם 850 מטר טיפוס

3. ארוך – כ60 ק"מ  (מגיל 18)

מסלול 2018 (מסלול 2019 יפורסם ביולי):
60 ק"מ עם 1350 מטר טיפוס

- זינוק למקצים במתכונת זוגית בלבד, מלבד המקצה הבינוני בשבת בו ניתן לזנק סולו!!

קטגוריות במקצים החד יומיים: גברים, נשים, מעורב, מאסטרס, גראנד מאסטרס

במקצה הסולו הקטגוריות יהיו גברים/נשים בלבד ללא קטגוריות גיל. 

 

נקודת הזינוק/סיום/רישום – ב"כפר התחרות" אשר במתחם גן המוצעה האיזורית מטה אשר/ מלון אקוודוקט

עלות ההרשמה:

עלות הההרשמה עד ה8/9/2019 -  280 ש"ח.

עלות הרשמה עד ה15/9/2019 - 380 ש"ח.

לא תהיה הרשמה לאחר ה23/9/2018

יש להירשם מראש באתר התחרות  - להרשמה 

תחנות ריענון
תפרסנה לנוחיותכם לאורך המסלול, בהן:

מים, איזוטוני, ג'לים ומיני הפתעות.

חובה להציג בבוקר האירוע או לשלוח במייל (עדיף) contact@epicisrael.org.il:

1. ביטוח תאונות אישיות המכסה ספורט אתגרי ומאפשר השתתפות בתחרויות
2. בדיקה ארגומטרית בתוקף מאושרת על יד רופא ספורט (בדיקות שלא חתומות על ידי רופא ספורט לא יתקבלו)

פרטים נוספים בתקנון.