תקנון מרתון חד יומי

 


תקנון UCI

 

הקדמה ומבוא לכללים
מרוץ חד יומי במסגרת אפיק ישראל הינו מרוץ מרתון בשטח בין צוותים המורכבים משני רוכבי אופני הרים (זוגות).
על כל צוות לעבור יחד את כל מרחק התחרות ולחצות יחד את קו סיום.
מקצה החד יומי אפיק ישראל מקביל וחופף לטור הרב יומי אפיק ישראל ביומו האחרון (שבת).

הגדרות:
"זמן גג" - פרק הזמן המרבי להשלמת כל שלב באופן רשמי, כפי שנקבע על ידי מארגני המרוץ מעת לעת.
"הפרדת רוכב" - הזמן המקסימאלי המותר בין רוכב לרוכב מאותו הצוות בכל עת במהלך המרוץ -– מוגדר כ-2 דקות למרוץ זה
"שופט" - השופט הרשמי של המרוץ שמונה על ידי מארגן התחרות
.
כללים:
1. רוכבים:
1.1. על כל המשתתפים הישראלים לרכב עם ביטוח תאונות אישיות פרטי המכסה רכיבה תחרותית בתוקף ואישור רופא ספורט הכוללת בדיקה ארגומטרית, את האישורים יש לשלוח לא יאוחר מה31/8/24.
1.2. הגיל המינימאלי להשתתפות לרוכבים בחד יומי 15 שנים בשנת התחרות ( קטגוריית קדטים באיגוד האופניים)
1.3. רוכבים מתחת לגיל 18 ביום התחרות בשנת התחרות מחויבים להיות רשומים באיגוד האופניים
1.4. קטגוריות:

קדטים בנים/בנות  - שני בני הזוג בשנתון 15-16 ובקטגוריית קדטים לפי איגוד האופניים

ג'וניורס בנים/בנות - שני בני הזוג בשנתון 17-18 ובקטגוריית ג'וניורס לפי איגוד האופניים

גברים - זוג גברים אשר הגיל המינימאלי לכל רוכב 15 שנים בשהת התחרות (קטגוריית קדטים לפי איגוד האופניים.)

נשים - זוג נשים
מעורב - גבר ואשה
מאסטרס -  זוג גברים אשר הגיל המינימאלי לכל רוכב 40 שנה ומעלה ב31 בדצמבר בשנה של התחרות.
גראנד מאסטרס -  זוג גברים אשר הגיל המינימאלי לכל רוכב 50 שנה ומעלה ב31 בדצמבר בשנה של התחרות.

2. רפואי:
2.1. אישור הרשמה סופי יינתן לאחר שמארגן אפיק ישראל יקבל אישור רפואי חתום ע"י ידי רופא ספורט המאשר את מצבו הבריאותי של המשתתף לעמוד בסוג כזה של תחרות סבולת, בדיקה ארגומטרית שאינה חתומה על ידי רופא ספורט לא תתקבל. רוכבים אשר נרשמו ולא יקבלו אישור בריאותי, יקבלו החזר לפי דמי הביטול הכתובים מטה.
2.2.  על הרוכבים לדאוג לכך שהם במצב בריאותי תקין ומאומנים היטב.
2.3. מארגן התחרות שומר לעצמו את הזכות למנוע את המשך השתתפותו של רוכב בתחרות שקיבל טיפול\יעוץ רפואי מחובש\פרמדיק\רופא הרשומים אצל המארגן אשר המליץ על הפסקת השתתפותו.

3. האופניים:
3.1. רק אופני הרים במצב עובד-תקין ומוכנים לתחרות בתחילת כל קטע יורשו לזנק.
3.2. לשם סעיף 7.1 "מוכנים לתחרות" כלומר:
לוח המספר השלדה מחובר היטב ונראה מלפנים.
סימון השלדה מוצג כפי שהוסבר בעת תהליך הרישום בתחילת התחרות.
האופניים במצב עובד ובטוחות.
קצות הכידון ותוספות קצות לכידון צריכים להיות מפוקקים וללא קצבות חדים, השימוש בכידון אווירודינמי אסור.
האופניים יכולים להיות מונעים אך ורק דרך מערכת גלגלי שיניים ושרשרת על ידי הרגליים של הרוכב ללא שום עזרה (חשמלית ו\או אחרת).
3.3. אופני טנדם העומדים בסעיף 7.1 ו 7.2 מותרים.
3.4. כל רוכב אחראי לתחזוקת אופניו לאורך ובמשך כל התחרות.
3.5. במקרה של כל סוג של תחזוקה ותיקון, על הרוכב נדרש לסיים את מלוא המרחק של הקטע ועליו לסיים בתוך מגבלת הזמן לאותו קטע.

4. קסדה וביגוד:
4.1. על המשתתף לחבוש קסדה בכל עת שהוא רוכב בתחרות.
4.2. על הקסדה לעמוד בתקן בין לאומי "ANSI"
4.3. יש ללבוש ביגוד רכיבה מתאים בכל עת, כולל חולצה עם שרוולים.
4.4. על שני בני הזוג לרכב עם אותה חולצה בכל עת.

5. רכיבה זוגית:
5.1. על הרוכב לרכב עם בן\בת זוגו בכל עת ולהישאר בתוך טווח ההפרדה המקסימאלי של 2 דקות.
5.2. הפרדה בין זוגות יכולה להימדד בהתחלה וסיום של כל קטע ו\או במספר נקודות ביקורת לאורך הקטע. אך ההפרדה יכולה גם להיאכף בכל נקודה לאורך הקטע.
5.3. הפרדה בין רוכבים יכולה להימדד יותר מפעם אחת לאורך קטע.
5.4. כל רוכב יכול לקבל עזרה פיזית מבן\בת זוגו או ממשתתף אחר. למטרות תקנון זה "עזרה פיזית" משמעו חלוקה ו\או שיתוף של מים ומזון, שיתוף של חלקי אופניים ואביזרים (כולל החלפת שילדה), עזרה בתחזוקה ותיקון ודחיפה ומשיכה על ידי מגע פיזי בלבד.
5.5. מועמדים לפודיום אינם יכולים לקבל עזרה מרוכב מחוץ לתחרות, או רוכב שבן\בת זוגו אינם בתחרות והוא עם לוחית כחולה.
5.6. אסורה הגרירה של רוכב על ידי שימוש בכל אביזר או התקן
5.7. רוכב יכול לחזור לאחור בכל עת על המסלול על מנת לחבור לבן\בת זוגו ו\או כדי להגיע לאזור הסיוע הטכני הקרוב ביותר בתנאי שהוא\היא אינם מסכנים רוכבים אחרים תוך כדי החזרה אחורה.
5.8 במידה ויהיה פער של יותר מ2 דקות הרוכבים יקבלו זמן זהה לזמן של הרוכב האחרון באותה קטגוריה.

6. זיהויי רוכבים:
6.1. על כל אחד משני הרוכבים  להציג את מספר המתחרה שלהם/ו בכל עת.
6.2. על מספר השלדה אופניים להיות מחובר באופן יציב לקדמת הכידון כאשר כבלים או כל אביזר\חלק אחר מהאופניים אינם מסתירים את המספר.
6.3. חל איסור לעשות כל שינויי ו\או להשחית את מספר התחרות ( כולל גזירה, חיתוך, הוספת מדבקות, הסרת מדבקות קיימות, וכו' ).
6.4. שום לוגו של נותן חסות רשמי של אפיק ישראל אינו ניתן להורדה או להסתרה.

7.  זינוק:
7.1. מרוץ החד יומי יוזנק מיד לאחר זינוק הטור המלא של אפיק ישראל  (שעה מדויקת תפורסם בהמשך)
7.2. שטח העמדה לזינוק יפתח 45 דקות לפני הזינוק.
7.3. על הרוכבים להיכנס לתוך שטח ההזנקה כזוג יחד עם האופניים שלהם ולאחר הכניסה שלהם להישאר בתוך שטח ההזנקה עם האופניים שלהם.

8. מסלול :
8.1. על הרוכבים לסיים את מלוא המסלול והמרחק.
רק רוכבים שיסיימו את מלוא המסלול והמרחק בתוך מגבלת הזמן זכאים להיכלל כמסיימי התחרות.
8.2. המרחק ו\או המסלול בפועל עלול להשתנות ממה שפורסם או תודרך.
8.3. בכל עת על הרוכבים לעקוב אחרי המסלול הרשמי, לציית להוראות המרשלים ולא לקצר או לייצר כל יתרון מטבע דומה על שאר המתחרים. האחריות לעקוב אחרי המסלול הרשמי היינו של כל רוכב.
8.4. רוכבים שיוצאים מהמסלול הרשמי מכל סיבה שהיא יחזרו למסלול בנקודה בו יצאו ממנה.
8.5. כל הליכה,ריצה, או רכיבה מחוץ לתחומי המסלול שאינו מיושר עם הכוונה לחבור חזרה למסלול בנקודה בה הרוכב יצא ממנו, אסורים בהחלט.

9. זמן (מדידת זמנים) בתחרות:
9.1. רק זמן זוגי יפורסם.  אם זאת זמן אינדיבידואלי יימדד לבדיקת מגבלת ההיפרדות בין זוגות הרוכבים.
9.2. הזמן הזוגי נקבע על פי הזמן שבו בן הזוג השני חוצה את קו הסיום.
9.3. במידה ויחולקו שבבי- מדידה: בכל עת מותר לרוכב לשאת אך ורק שבב-מדידה (ציפ') אחד בכל עת.
9.4. מדידת הזמן תתחיל עם הזינוק בבוקר.
9.5. קו הזינוק  יישאר פתוח 10 דקות לאחר התחלה של מדידת הזמן.
9.6. רוכב שאינו יכול לעמוד במסגרת זמן הזינוק ייגש בתוך 10 דקות אל שופט הזינוק על מנת לבקש אישור לזינוק מאוחר יותר.
9.7. חל איסור על כל רוכב להתחיל מאוחר ללא אישור. אם לא ניתן כל אישור לזינוק מאוחר הרוכב יחשב כ"לא זינק" (DNS).

10. זמן גג לקטע
10.1. זמן הגג של המקצה הארוך יקבע על פי אורך המסלול ותוואי השטח אותו יש לעבור. זמן הגג יפורסם מראש אך עשוי להשתנות על ידי מארגן התחרות על פי שיקולו.
10.2. זמן הגג המקסימאלי של התחרות , בכל מיקרה, לא יהיה קצר מהזמן המקסימאלי אותו פרסם המארגן מראש,  ויהיה לפחות פי2 (X2) מהזמן של המנצח ( כלומר: אם הזמן של המנצח הוא יותר מחצי הזמן המקסימאלי שפורסם לאותו קטע בתדריך הרוכבים, זמן הגג של הקטע אוטומטית יתואם להיות פי 2 מזמן המנצח).
10.3. מותר לרוכבים לחצות את קו הסיום ברגל בתנאי שאופניהם נמצאים איתם.
10.4. מארגן התחרות יכול להוסיף זמני ביניים, שהם זמני חיתוך (cut-off points) בנקודות לאורך המסלול שבהם עליהם יש לעמוד. כל זוג שנכשל בעמידה בזמן הבניים או שבעיני המארגן ו\או שופט לא יוכלו להגיע לנקודת הבניים בזמן המוגדר ימנעו מלהמשיך לרכוב, יורדו מהמסלול ויוגדרו כ"לא סיימו את התחרות" (DNF).
10.5. מארגן התחרות יכול בכל עת להוסיף זמני בניים מטעמי בטיחות.
10.6. אם רוכב לא יכול להמשיך\ להשלים קטע מכל סיבה שהיא יעשה כל מאמץ להסיע את הרוכב לנקודת הסיום.

 

11. הפסקת התחרות
11.1. מארגן התחרות יכול בכל עת בכל זמן להפסיק את התחרות בשל שיקולי בטיחות ו\או כל שיקול אחר שהמארגן רואה לעצמו רלוונטי.

12. חוקי תנועה
12.1. בשום שלב במהלך התנהלות התחרות אין למשתתפי המרוץ שימוש בלעדי בדרכים ציבוריות ו\או פרטיות
12.2. יש לשמור על כל חוקי התנועה להישמר במהלך התחרות.
12.3. יש להישמע להוראות המרשלים, השופטים והמשטרה.

13. נקודות ביקורת
13.1. לאורך כל שלב יהיו נקודות ביקורת , שבהם יימדד זמן הפרדה בין רוכב לרוכב שהם זוג.
13.2. זוג שאינו מזוהה בזמן מעבר בנקודת ביקורת יכול להיפסל.
13.3. מיקום נקודות הביקורת לא יפורסם.

14. 21 רישום ותדרוך (לא הרשמה!!)
14.1. רישום הרוכבים (שעברו תהליך הרשמה והם רשומים בתחרות) יערך באתר התחרות, בזמן ומקום שיצוין באתר התחרות.
14.2. על הרוכבים להתייצב ברישום כזוג ולהביא עימם אמצעי זיהויי נושא תמונה ואישור הרשמה\קבלה
14.3. על כל רוכב להשלים את הרישום שלו עד המועד האחרון לרישום שצוין באתר התחרות. לא יתאפשרו שינויי קטגוריות לאחר תום תהליך הרישום.
14.4. תדריך טרום תחרות יערך בזמן ומקום שיצוין מראש באתר התחרות.

15. תזונה ונוזלים
15.1. אפיק ישראל עלול לפגוש את האקלים הישראלי במיטבו, תנאים חמים ויבשים. לרוכבים האחריות הבלעדית לשאת עימם מספיק נוזלים ותזונה.
15.2. מארגן אפיק ישראל יספק מים בנקודות- מים רשמיות, המיועדים לשתיה בלבד. שימוש במים לכל מטרה אחרת בנקודות-מים אסורה.

16. החלפות וסיוע מבחוץ
16.1. החלפת רוכב במהלך התחרות ו\או קבלת סיוע מחוץ לתחרות אסורה בהחלט. סיוע מבחוץ כולל: סיוע פיזי מכל אדם שאינו מתחרה או איש צוות רשמי של התחרות.
16.2. דרפטינג מותר בין רוכבים, בין בני הזוג ומתחרים אחרים, אך לשום רוכב אסור לעשות דרפטינג על רוכב שניפסל או הוצא או יצא מהתחרות.
16.3. שום צורה של דרפטינג אחרת אינה מותרת לרבות (אבל לא מוגבל ל) רכב-פרטי, אופנועים, משאיות או רכבים רשמיים של התחרות.
16.4. ליווי ספציפי או סיוע משני שאינו מסופק על ידי מארגן התחרות אינם רשאים לעקוב אחר תוואי המסלול אך מסייעים יכולים לנהוג ברכבים שלהם לאורך כבישים ציבוריים על מנת להגיע לנקודות תצפית ו\או לעודד רוכבים. יתכן וחלקים מסוימים של המסלול (כולל אולי כבישים ציבוריים) עלולים להיסגר בפני כל תנועה שאינה רשמית של התחרות. על כולם – כולל מלווים - לכבד סגירות אלו .

17. סיוע רפואי וטכני
17.1. עזרה ראשונה תוגש בכל נקודת מים רשמית.
17.2 כל פינוי על ידי אמבולנס, התשלום על האמבולנס ו/או הוצאות רפואיות באחריות הרוכב.
17.3. במידה ותהיה אפשרות למתן עזרה טכנית ניטרלית לאורך המסלול, היא תוגש בהתאם לפרסומם מקדימים הן באתר התחרות והן בתדריך רוכבים.אם אפשרות זו תהיה קיימת במהלך התחרות בשנה הרלוונטית. במקרה כזה רוכבים יצטרכו לרכב עם כרטיס אשראי על מנת לשלם עבור החלקים לתיקון האופניים בנקודות אלה. הטיפול יינתן חינם.

18. פרישה מהתחרות
18.1. רוכבים ו\או זוגות שאינם יכולים להמשיך בתחרות יודיעו על כך באופן מידי למשרד התחרות. זה יכול להיעשות גם בזינוק.
18.2. במידה ורוכב\זוג אינו מדווח למשרד התחרות על פרישתו מהמרוץ \הפסקת השתתפותו ומנהל התחרות הוציא צוות חיפוש וחילוץ לאיתור הרוכב\זוג, עלות הוצאת צוות החיפוש וחילוץ יהיו על חשבון הרוכב\זוג.

19. סביבה ואתיקה
19.1. על הרוכבים לכבד את הסביבה בכל עת., כל לכלוך, השלכת פסולת ו\או פגיעה בסביבה לא יתקבל. בפרט ,אך ללא פגיעה בכלל של תקנה זו, הדברים הבאים אסורים בהחלט:
19.1.1. השלכת בקבוקי מים ו\או שתייה, עטיפות ואריזות, פנימיות וחלקי אופניים אסורים.
19.1.2. ירידה מהמסלול (חיתוך ו\או קיצור של סינגלים ויצירת תוואי חדש).

20. ערעורים
20.1. כל ערעור יש להגיש בכתב על גבי דף הערעור הרשמי שינתן במשרד התחרות. הערעור יוגש לצוות השופטים לאחר שהרוכב חצה את קו הסיום בתוך מגבלת הזמן המצוין למטה.
20.2. פיקדון של 200 ש"ח ינתן בהגשת כל ערעור כתנאי  לדיון בערעור.
20.3. במידה ויתקבל הערעור יוחזר הפיקדון., במידה והערעור לא יתקבל הפיקדון יילקח ויתרם לעמותת "ספשיל אולימפיק ישראל".
20.4. את  הערעור יש להגיש תוך 15 דקות מחציית הרוכב את קו הסיום.
20.5. ערעור על התוצאות יש להגיש בתוך 30 דקות מפרסום התוצאות של הקטע הרלוונטי.

21. חומרים משפרי ביצוע
21.1. מארגן התחרות שומר לעצמו את הזכות לערוך בדיקת שימוש בחומרים אסורים בכל עת.

22. קוד התנהגות
22.1. מצופה מכל המשתתפים להפגין רוח ספורטיבית בכל עת.

מדיניות ביטולים ושינויים 

ברא אפיק ישראל 2024 חד יומי יתקיים בתאריך 21/9/24

במידה וההפקה נאלצת לבטל את האירוע מכל סיבה שהיא (לדוגמת אירוע בטחוני) , יזוכה המשתתף בהחזר מלא למעט עלויות סליקה וכרטיסי אשראי בסך 10%, לצורך ההחזר המשתתף יצטרך למלא טופס שישלח לנרשמים.

ביטולים מכל סיבה שהיא (גם רפואיים וגם אישיים) אשר בוטלו על ידי המזמין  (רוכב) יהיו כלדלקמן:

  1.  זוג שהרשמתו הושלמה ומעוניין, מכל סיבה שהיא, לבטל את הרשמתו עד 31/8/24 יזוכה המזמין ב%90 מדמי הרישום.*.
  2. לאחר ה31/8/24 לא יינתן החזר כספי

*במידה ומכסת הנרשמים מלאה ההחזר הכספי יתבצע רק במידה וימצא זוג אחר.

לאחר ה 12/9/24 לא ניתן לעשות שום שינוי בפרטי ההרשמה.

 

החלפות:

החלפת זוג - במידה וזוג רוצה לבטל אך מביא זוג אחר במקומו, יגבה תשלום החלפה על סך 100 ₪ לזוג.
החלפת רוכב בודד – במידה ואחד מבני הזוג מוחלף באחר יגבה תשלום של 50 ₪.
בכל החלפה דמי ההחלפה יגבו על ידי הצוות היוצא, התשלום להחלפה יתבצע בהעברה בנקאית.

לא יתבצעו החלפות לאחר ה12/9/2024

לרבות מה שכתוב לעיל, כל שינוי (לא משנה הסיבה ו/או התאריך) יגבו 10%  דמי טיפול ע"י מערכת ההרשמה והסליקה.

במידה ולא יתקבלו האישורים הנדרשים לצורך השתתפות בתחרות (אישור רופא ספורט וביטוח מתאים) עד ה31/8/24 ההרשמה תבוטל והכסף יוחזר למעט עלויות סליקה, אשראי, ושקית המשתתף.

כתובת העסק: ההגנה 4 חדרה 3848046

לביטולים יש למלא את הטופס ביטולים