תקנון התחרות

תקנון אפיק ישראל 2024

הקדמה ומבוא לכללים.

טור אפיק ישראל הינו מרוץ רב שלבי בין לאומי בשטח בין צוותים המורכבים משני רוכבי אופני הרים (זוגות). על כל צוות לעבור יחד את כל מרחק התחרות ולחצות יחד את קו סיום.

בשל היות אפיק ישראל טור בין לאומי התקנון המלא והמחייב הינו באנגלית.
התקנון בעברית הינו במתאם לתקנון באנגלית אך אינו מכיל את כל סעיפיו.
רוכבים הנרשמים תחת ה UCI ומתחרים על הנקודות הבין לאומיות, חובה עליהם לקרוא את התקנון באנגלית המחייב אותם.
רוכבים הנרשמים תחת איגוד האופניים ו\או עצמאית התקנון בעברית מכסה את כל הסעיפים הרלוונטיים.

בנוסף למקצה של הטור המלא ישנם מקצים חד יומיים בשבת (ראה תקנון נפרד) ומרוץ רביעיות שליחים (פרטי התקנון של מקצה זה בתקנון זה), כל החוקים שחלים על הטור המלא חלים גם על שאר המקצים, הקטגוריות משתנות וייחודיות למקצה וכללים נוספים שחלים על המקצים המיוחדים (כמו הרביעיות שליחים)

הגדרות:

"זמן גג" - פרק הזמן המרבי להשלמת כל שלב באופן רשמי, כפי שנקבע על ידי מארגני המרוץ מעת לעת.
"מתחרה פודיום" - חברי קבוצה אשר בתחילתו של כל שלב מדורגים באחד מחמשת המקומות הראשונים בקטגוריה הרלוונטית או שסך הזמן המצטבר של הצוות אינו גדול ביותר משעה אחת מהזמן המצטבר של הצוות המדורג שלישי בקטגוריה הרלוונטית.
"הפרדת רוכב" - הזמן המקסימאלי המותר בין רוכב לרוכב מאותו הצוות בכל עת במהלך המרוץ – מוגדר כ-2 דקות למרוץ זה.
"רוכב מספר  כחול" – חבר או חברי צוות שלא הצליחו להשלים שלב כלשהו במסגרת זמן השלב המקסימאלי, או שנבצר מאחד מחברי הצוות לסיים את השלב/תחרות.
"רוכב מספר כחול"  יוכלו להשלים את המרוץ בין אם ביחד ובין אם לבד אך לא להיחשב "מסיים אפיק ישראל".
"שופט" - שופט רשמי של המרוץ שמונה על ידי מארגן התחרות ואיגוד האופניים הבין לאומי.

כללים:

1. רוכבים


1.1.  על כל המשתתפים הישראלים לרכב עם ביטוח תאונות אישיות המכסה רכיבת אופניים תחרותית בתוקף.
1.2.  הגיל המינימאלי להשתתפות לרוכבים הוא 18 שנים בתאריך התחרות (18/09/2024)
1.3.1. קטגוריות הטור המלא:
       פתוח גברים- זוג גברים
       פתוח נשים- זוג נשים
       נשים מסטרס - זוג נשים שהגיל המינימאלי לכל רוכבת 40 שנה ב31 לדצמבר בשנה שבה מתקיימת  
       התחרות, קטגוריה זו תפתח במינימום הרשמה של 5 זוגות, במידה ומספר הזוגות יהיו פחות היא תאוחד עם קטגוריית "פתוח נשים".

       פתוח מעורב- גבר ואשה
       גברים מאסטרס – זוג גברים שהגיל המינימאלי לכל רוכב 40 שנה ב31 לדצמבר בשנה שבה מתקיימת  
       התחרות.
       גראנד מאסטרס -  זוג גברים שהגיל המינימאלי לכל רוכב 50 שנה ומעלה ב31 לדצמבר בשנה שבה מתקיימת התחרות.

1.3.2 מקצה רביעיות שליחים:

- קבוצה (4 רוכבים) מורכבת משני צוותים , כל צוות מורכב מזוג רוכבים.

 זוג ראשון – צוות 1 ,זוג שני – צוות 2. במהלך התחרות לא ניתן להחליף את הרכב הקבוצה ו/או הצוותים.
- צוות 1 מזנק מקו הזינוק בכפר התחרות לכחצי המרחק, צוות 2 מחכה בנקודת ההחלפה ורוכב מנקודת ההחלפה ועד לקו הסיום בכפר התחרות.
- החוקים החלים על כל צוות זהים לחוקים שחלים על הזוגות בטור המלא.
- "זמן הגג" של הרביעיה זהה לזמן הגג של אותו יום של הטור המלא. אם קיים "זמן גג" בתוך הקטע (לפיד זון 2) הוא יחול על צוות 1.
חובה על שני רוכבי צוות 1 לעבור על שטיח המדידה לפני שצוות 2 מוזנק.
זמן הצוות נקבע על פי הזמן של הרוכב השני בצוות שעובר על שטיח המדידה.

- אין להחליף בין הזוגות בין הימים, הזוגות בין הצוות הם קבועים, אלא במקרה של פציעה או פרישה ובכל מקרה חייב להיות בתאום עם ההפקה וצוות השופטים.
- חובה על הצוותים לבצע החלפה בנקודת ההחלפה.
- במידה ורוכב מוחלף עקב פציעה, רוכב אחר מהקבוצה יבצע את המרחק המלא/הרוכב שנותר ימשיך כרוכב בודד.
הקבוצה תוגדר כמסיימת אך לא תדורג.
- באחריות צוות 2 להגיע עצמאית לנקודת ההחלפה ולהיות מוכנים בזמן להחלפת צוות 1.
באחריות צוות 1 בסיום הקטע לחזור עצמאית לכפר התחרות, חל איסור לצוות 1 לרכב על מסלול התחרות לאחר נקודת ההחלפה. למען הסר ספק  מארגן התחרות אינו מספק הסעות או העברות או כד' וכל התניידות הינה באחריות הרוכבים.

- בשבועיים לקראת התחרות יצטרכו לשלוח הרוכבים איזה זוג מזנק ראשון בכל יום.

- קטגוריות מקצה הרביעיות שליחים:

גברים – כל חברי הקבוצה גברים
נשים – כל חברי הקבוצה נשים
מעורב – קבוצה מעורבת של גברים ונשים
אין חלוקה לקטגוריות גיל.

1.4 על המשתתפים לחתום על הצהרת משתתף כתנאי להשתתפות בתחרות במהלך ההרשמה בכפר התחרות (בערב שלפני או בבוקר התחרות).

2. רפואי

2.1. אישור הרשמה סופי יינתן לאחר שמארגן אפיק ישראל יקבל מהנרשם בדיקה ארגומטרית בתוקף חתומה על ידי רופא ספורט ומאשרת שמצבו הבריאותי של המשתתף לעמוד בסוג כזה של תחרות סבולת, במידה ומבחינה בריאותית הנרשם לא יוכל להשתתף ההחזרים יהיו בהתאם לדמי הביטול המופיעים בסוף התקנון.
2.2.  על הרוכבים לדאוג לכך שהם במצב בריאותי תקין ומאומנים היטב.
2.3.  מארגן התחרות שומר לעצמו את הזכות למנוע את המשך השתתפותו של רוכב בתחרות שקיבל טיפול\יעוץ רפואי מחובש\פרמדיק\רופא הרשומים אצל המארגן אשר המליץ על הפסקת השתתפותו. 

3. האופניים

3.1. רק אופני הרים במצב עובד-תקין ומוכנים לתחרות בתחילת כל קטע יורשו לזנק
3.2. לשם סעיף 3.1 "מוכנים לתחרות" כלומר:
      • מספר השלדה מחובר היטב ונראה מלפנים.
      • סימון השלדה (אם סופק) מוצג כפי שהוסבר בעת תהליך הרישום בתחילת התחרות.
      • האופניים במצב עובד ובטוחות.
      • קצות הכידון ותוספות קצות לכידון צריכים להיות מפוקקים וללא קצבות חדים, השימוש בכידון אווירודינמי אסור.
      • האופניים מונעים אך ורק דרך מערכת גלגלי שיניים ושרשרת על ידי רגלי הרוכב ללא שום עזרה (חשמלית ו\או אחרת).
3.3. אופני טנדם העומדים בסעיף 3.1 ו 3.2 מותרים
3.4. כל רוכב אחראי לתחזוקת אופניו לאורך ובמשך כל התחרות. במקרה של כל סוג של תחזוקה ותיקון, על הרוכב נדרש לסיים את מלוא מרחק הקטע ועליו לסיים בתוך מגבלת הזמן לאותו קטע.

4. קסדה וביגוד

4.1 על המשתתף לחבוש קסדה בכל עת שהוא רוכב בתחרות.
4.2 על הקסדה לעמוד בתקן בין לאומי "ANSI"
4.3 יש ללבוש ביגוד רכיבה מתאים בכל עת, כולל חולצה עם שרוולים.
4.4 על הזוג לרכב עם חולצה זהה בכל עת.
4.5 אין לזנק לקטעי התחרות בלבוש חולצת מוביל שלא ניתן על ידי המארגן או משנים קודמות.

5. רכיבה זוגית

5.1. על הרוכב לרכב עם בן\בת זוגו בכל עת ולהישאר בתוך טווח ההפרדה המקסימאלי של 2 דקות.
5.2. הפרדה בין זוגות יכולה להימדד בהתחלה וסיום של כל קטע ו\או במספר נקודות ביקורת לאורך הקטע. ההפרדה יכולה גם להיאכף בכל נקודה לאורך הקטע.
5.3. הפרדה בין רוכבים יכולה להימדד יותר מפעם אחת לאורך קטע.
5.4. כל רוכב יכול לקבל עזרה פיזית מבן\בת זוגו או ממשתתף אחר. למטרות תקנון זה "עזרה פיזית" משמעו חלוקה ו\או שיתוף של מים ומזון, שיתוף של חלקי אופניים ואביזרים (כולל החלפת שילדה), עזרה בתחזוקה ותיקון, ודחיפה ומשיכה על ידי מגע פיזי בלבד.
5.5. מועמדים לפודיום אינם יכולים לקבל עזרה מרוכב מחוץ לתחרות, או רוכב שבן\בת זוגו אינם בתחרות והוא עם לוחית כחולה.
5.6. אסורה הגרירה של רוכב על ידי שימוש בכל אביזר או התקן.
5.7. רוכב יכול לחזור לאחור בכל עת על המסלול על מנת לחבור לבן\בת זוגו ו\או כדי להגיע לאזור הסיוע הטכני הקרוב ביותר בתנאי שהוא\היא אינם מסכנים רוכבים אחרים תוך כדי החזרה אחורה.
5.8 במקרה של פער של יותר מ2 דקות בין הרוכבים
5.8.1 באם הפער שיימדד גדול משתי דקות אך קטן מעשר דקות, בפעם הראשונה יינתן זמן סופי של הסטייג' זהה לזמן של הזוג האחרון באותה קטגוריה. בעבירה שניה שני הרוכבים ייפסלו, יינתן להם מספר כחול, יוכלו לזנק לקטע הבא אך לא ייחשבו כמסיימים רשמיים של אפיק ישראל.
5.8.2 באים הפער שיימדד (גם בעבירה ראשונה) גדול מ 10 דקות יגרור באופן מידי פסילה, יינתן להם מספר כחול, יוכלו לזנק לקטע הבא אך לא ייחשבו כמסיימים רשמיים של אפיק ישראל

6. זיהוי רוכבים

6.1. על כל אחד משני הרוכבים להציג את מספר המתחרה שלה/ו בכל עת.
6.2. על מספר השלדה להיות מחובר באופן יציב לקדמת הכידון כאשר כבלים או כל אביזר\חלק אחר מהאופניים אינם מסתירים את המספר.
6.3. חל איסור לעשות כל שינויי ו\או להשחית את מספר התחרות (כולל גזירה, חיתוך, הוספת מדבקות, הסרת מדבקות קיימות, וכו').
6.4. שום לוגו של נותן חסות רשמי של "אפיק ישראל" אינו ניתן להורדה או להסתרה.
6.5. מובילי התחרות ( כללי ו\או בקטגוריות ) מחויבים לרכוב עם חולצת המוביל שתסופק להם על ידי מארגן התחרות
6.6. פודיומיסטים (זוגות רוכבים שמסיימים באחד משלוש המקומות הראשונים), בדירוג הכללי ו\או בקטגוריה צריכים להיות נוכחים בטקס בקו הסיום (אם מתקיים) ובטקס היומי שיתקיים בזמן ארוחת הערב (שעה תפורסם בתדריך הרוכבים) בחדר האוכל ובטקס סיום הטור כולו.
6.7 על כל הרוכבים ללבוש מספר גב גלוי לעיני השופטים.

7. זינוק שלב

7.1. פתיחת שטח הזינוק יפורסם בלו"ז הרוכבים.
7.2. עשרת הזוגות בGC ומובילי שאר הקטגוריות (לובשי חולצת המוביל בקטגוריה) יוקראו לקו הראשון טרם הזינוק. על זוגות אלו להיות נוכחים בשטח הכינוס המוקצה להם (בסמוך לקו הזינוק) לא יאוחר מעשר דקות טרום שעת הזינוק.
7.3. כל איזור משטח העמדה לזינוק ייסגר עשר דקות טרם שעת הזינוק , במדויק. רוכבים המאחרים לזמן סגירת איזור שטח העמדה המוקצה להם יזנקו מסוף שטח ההזנקה האחרון.
7.4. על הרוכבים להיכנס לתוך שטח ההזנקה כזוג יחד עם האופניים שלהם ולאחר הכניסה שלהם להישאר בתוך שטח ההזנקה עם האופניים שלהם.
7.5 רוכבי UCI יעמדו בBOX נפרד.
7.6 מיקומי ההעמדה בBOX יקבעו לפי תוצאות הפרולוג

8. מסלול ושלבים

8.1. על הרוכבים לסיים את מלוא המסלול והמרחק של כל שלב.
 רק רוכבים שיסיימו את מלוא המסלול והמרחק של כל שלב בתוך מגבלת הזמן זכאים להיכלל כמסיימי התחרות.
8.2. המרחק ו\או המסלול בפועל עלול להשתנות ממה שפורסם או תודרך.
8.3. בכל עת על הרוכבים לעקוב אחרי המסלול הרשמי, לציית להוראות המרשלים ולא לקצר או לייצר כל יתרון דומה על שאר המתחרים. האחריות לעקוב אחרי המסלול הרשמי הינה של כל רוכב.
8.4. רוכבים שיוצאים מהמסלול הרשמי מכל סיבה שהיא יחזרו למסלול בנקודה בו יצאו ממנה.
8.5. כל הליכה,ריצה, או רכיבה מחוץ לתחומי המסלול שאין כוונתה לחבור חזרה למסלול בנקודה בה הרוכב יצא ממנו, אסורים בהחלט.
8.6 אין לעקוב אחרי רכבי הפקה/ צילום,הם איינם מחוייבים לרכב על המסלול באופן מלא, רכבי הפקה יכולים לכלול רכבים, טרקטורונים, אופנועים, אופניים חשמליים ועוד. 

9. פרולוג

9.1 המרוץ כולל פרולוג.
אלא אם הוגדר אחרת בתקנון, כל כלל שיחול על כל "שלב" במרוץ יחול באופן שווה על הפרולוג.
9.2 ההשתתפות בפרולוג הינה חובה על כל הזוגות.
9.3 זמן הפרולוג יחושב ויתווסף לזמן המצטבר של הזוג בדירוג על פי הרוכב האיטי.
9.4.1 כל זוג יקבל זמן זינוק שהוקצה מראש עבור הפרולוג. באחריות הרוכבים לדעת את שעת הזינוק שלו.
זמני הזינוק יפורסמו באתר האינטרנט של התחרות.
9.4.2 על הרוכבים להתייצב בשטח ההכנה הצמוד לקו הזינוק לפחות 15 דקות לפני מועד הזינוק שלהם.
9.4.3 אם זוג מחמיץ את זמן הזינוק שהוקצה עבורם לפרולוג הם יורשו לזנק על פי שיקול הדעת ותזמון של צוות השיפוט. זמן הפרולוג יימדד על פי שעת הזינוק המקורי שהוקצה לצוות .
9.5 זמן גג להשלמת הפרולוג נמדד בנפרד עבור כל זוג משעת הזינוק בפועל.

10. זמן (מדידת זמנים) בתחרות

10.1. יפורסמו זמני זוגות בלבד. זמן אינדיבידואלי יימדד לבדיקת מגבלת ההפרדה בתוך זוגות הרוכבים.
10.2. זמן הזוג נקבע על פי הזמן שבו בן הזוג השני חוצה את קו הסיום.
10.3. מותר לרוכב לשאת אך ורק שבב-מדידה (ציפ') אחד בכל עת.
10.4. מדידת הזמן תתחיל עם הזינוק בכל בוקר.
10.5. קו הזינוק יישאר פתוח 15 דקות לאחר כל התחלה של מדידת הזמן.
10.6. רוכב שאינו יכול לעמוד במסגרת זמן הזינוק ייגש בתוך 15 דקות אלה לשופט הזינוק על מנת לבקש אישור לזינוק מאוחר יותר.
10.7. חל איסור על כל רוכב להתחיל מאוחר ללא אישור. אם לא ניתן כל אישור לזינוק מאוחר הרוכב יחשב כ"לא זינק" (DNS), כלומר לא יזכה בכל תוצאה לשלב ואוטומטית יוגדר כרוכב "מספר כחול".
10.8. כל רוכב שאינו מזנק (מתחיל) קטע בכלל יוגדר באופן אוטומטי כרוכב "מספר כחול".
10.9. זמן הגג לכל קטע שהוא לא ישונה עבור רוכב שקיבל אישור לזינוק מאוחר.

 

11. זמן גג לקטע

11.1. זמן הגג של כל קטע נקבע על פי אורך המסלול ותוואי השטח אותו יש לעבור. זמן הגג יפורסם מראש אך עשוי להשתנות על ידי מארגן התחרות על פי שיקולו, בכפוף לתקנה 16.2. כל שינוי יופץ ויפורסם ערב קודם בתדריך הרוכבים ויפורסם בלוח המודעות.
11.2. זמן הגג המקסימאלי לכל קטע של התחרות, בכל מיקרה, לא יהיה קצר מהזמן המקסימאלי אותו פרסם המארגן מראש, ויהיה לפחות פי2 (X2) מהזמן של המנצח ( כלומר: אם הזמן של המנצח הוא יותר מחצי הזמן המקסימאלי שפורסם לאותו קטע בתדריך הרוכבים, זמן הגג של הקטע אוטומטית יתואם להיות פי 2 מזמן המנצח).
11.3. מותר לרוכבים לחצות את קו הסיום ברגל בתנאי שאופניהם נמצאים איתם.
11.4. מארגן התחרות יכול להוסיף זמני בניים, שהם זמני חיתוך (cut-off points) בנקודות לאורך המסלול שבהם יש לעמוד. כל זוג שנכשל בעמידה בזמן הבניים או שבעיני המארגן ו\או שופט לא יוכלו להגיע לנקודת הבניים בזמן המוגדר ימנעו מלהמשיך לרכוב, יורדו מהמסלול ויוגדרו כ"לא סיימו את הקטע" (DNF).
11.5. מארגן התחרות יכול בכל עת להוסיף זמני בניים מטעמי בטיחות. סעיף 10.4 יחול על רוכבים שלא עמדו בזמן בניים שהוגדר. כל רוכב שלא יוכל לעמוד בזמן החיתוך יוסע לסוף הקטע.
11.6. אם רוכב לא יכול להמשיך\ להשלים קטע מכל סיבה שהיא יעשה כל מאמץ להסיע את הרוכב לנקודת הסיום. 

12. רוכב "מספר כחול"

12.1. כל רוכב שאינו מסיים שלב בתוך מגבלת הזמן גג בפעם הראשונה יתויג כרוכב " מספר כחול".
12.2. רוכב "מספר כחול" יוכל להמשיך בתחרות (כלומר: יוכל להתחיל את השלב הבא), אך לא יוכתר כמסיים טור רשמי.
12.3. באם רוכב "מספר כחול" יכשל שוב בעמידה בזמן גג ו\או לא יתחיל קטע בהתאם לתקנה 9 הוא\היא לא יהיו רשאים להמשיך בתחרות.

13. הפסקת שלב

13.1. מארגן התחרות יכול בכל עת להפסיק שלב בשל שיקולי בטיחות ו\או כל שיקול אחר שהמארגן רואה לעצמו רלוונטי. במידה ושלב הופסק שאר התקנות של סעיף 12 יכנסו לתוקף.
13.2. במידה ושלושת הראשונים מכל קטגוריה סיימו את השלב טרם הפסקתו השלב יחשב כרשמי ויחשב עבור התוצאה הסופית של הטור. במידה ולא סיימו שלוש ראשונים מכל קטגוריה את השלב בזמן הפסקתו, השלב לא יחשב כרשמי ותוצאותיו לא יחשבו בדירוג הסופי\כללי.
13.3. כששלב הופסק במהלכו  וייחשב כרשמי, רוכבים שעדיין על המסלול זמנם יילקח כאחוז מזמן המסיימים הראשונים בקטגוריה שלהם עבור הזמן המצטבר הסופי, על פי מיקומם על המסלול בעת הפסקת השלב..
13.4. כל רוכב שנטש\הפסיק טרם הופסק השלב או שלא עמד בזמן חיתוך ביניים שנקבע ידורג כלא סיים (DNF) בהתאם לתקנה 10.4.

14. חוקי תנועה

14.1. בשום שלב במהלך התנהלות התחרות אין למשתתפי המרוץ שימוש בלעדי בדרכים ציבוריות ו\או פרטיות
14.2. יש לשמור על כל חוקי התנועה במהלך התחרות.
14.3. יש להישמע להוראות המרשלים, השופטים והמשטרה

15. נקודות ביקורת

15.1. לאורך כל שלב יהיו נקודות ביקורת, שבהן יימדד זמן הפרדה בין רוכב לרוכב שהם זוג.
15.2. זוג שאינו מזוהה בזמן מעבר בנקודת ביקורת יכול להיפסל.
15.3. מיקום נקודות הביקורת לא יפורסם.

 

16. רישום ותדרוך (לא הרשמה!!)

16.1. רישום הרוכבים (שעברו תהליך הרשמה והם רשומים בתחרות) יערך באתר התחרות, בזמן ומקום שיצוין באתר התחרות.
16.2. על הרוכבים להתייצב ברישום כזוג ולהביא עימם אמצעי זיהוי נושא תמונה ואישור הרשמה\קבלה.
16.3. על כל רוכב להשלים את הרישום שלו עד המועד האחרון לרישום שצוין באתר התחרות. לא יתאפשרו שינויי קטגוריות לאחר תום תהליך הרישום.
16.4. תדריך טרום תחרות יערך בזמן ומקום שיצוין מראש באתר התחרות.

16.5 תדריך חובה יתקיים לפני כל סטייג' במהלך ארוחת הערב ביום שלפני הסטייג'.

17. תזונה ונוזלים

17.1. אפיק ישראל עלול לפגוש את האקלים הישראלי במיטבו, תנאים חמים ויבשים. לרוכבים האחריות הבלעדית לשאת עימם מספיק נוזלים ותזונה.
17.2. מארגן אפיק ישראל יספק מים בנקודות מים רשמיות, המיועדים לשתייה בלבד. שימוש במים לכל מטרה אחרת בנקודות-מים אסור.

18. החלפות וסיוע מבחוץ

18.1. החלפת רוכב במהלך התחרות ו\או קבלת סיוע מחוץ לתחרות אסורה בהחלט. סיוע מבחוץ כולל סיוע פיזי (כפי שהוגדר בתקנה 5.4) מכל אדם שאינו מתחרה או איש צוות רשמי של התחרות.
18.2. דרפטינג מותר בין רוכבים, בין בני הזוג ומתחרים אחרים, אך לשום רוכב אסור לעשות דרפטינג על רוכב שניפסל או הוצא או יצא מהתחרות.
18.3. שום צורה של דרפטינג אחרת אינה מותרת לרבות (אבל לא מוגבל ל) רכב-פרטי, אופנועים, משאיות או רכבים רשמיים של התחרות.
18.4. ליווי ספציפי או סיוע משני שאינו מסופק על ידי מארגן התחרות אינם רשאים לעקוב אחר תוואי המסלול אך מסייעים יכולים לנהוג ברכבים שלהם לאורך כבישים ציבוריים על מנת להגיע לנקודות תצפית ו\או לעודד רוכבים. יתכן וחלקים מסוימים של המסלול (כולל אולי כבישים ציבוריים) עלולים להיסגר בפני כל תנועה שאינה רשמית של התחרות. על כולם – כולל מלווים - לכבד סגירות אלו.

19. סיוע רפואי וטכני

19.1. עזרה ראשונה תוגש בכל נקודת מים רשמית.
19.2. במידה ותהיה אפשרות למתן עזרה טכנית ניטרלית לאורך המסלול, היא תוגש בהתאם לפרסומם מקדימים הן באתר התחרות והן בתדריך רוכבים. במקרה כזה רוכבים יצטרכו לרכב עם כרטיס אשראי על מנת לשלם עבור החלקים לתיקון האופניים בנקודות אלה. הטיפול יינתן חינם.

20. פרישה ויצירת זוגות חדשים

20.1. רוכבים ו\או זוגות שאינם יכולים להמשיך בתחרות יודיעו על כך באופן מידי למשרד התחרות. זה יכול להיעשות גם בזינוק.
20.2. במידה ורוכב\זוג אינו מדווח למשרד התחרות על פרישתו מהמרוץ \הפסקת השתתפותו, ומנהל התחרות הוציא צוות חיפוש וחילוץ  לאיתור הרוכב\זוג, עלות צוות החיפוש וחילוץ יהיו על חשבון הרוכב\זוג.
20.3. במידה ורוכב בודד אינו יכול להמשיך בתחרות המארגן יעשה את מירב המאמצים לאתר ולחבר את הרוכב שנותר עם משתתף נוסף שבן זוגו פרש בכדי ליצור זוג חדש על מנת שיוכלו להמשיך בתחרות.
20.4. יצירת זוג חדש יכולה להתרחש החל מסיום קטע ועד 30 דקות לפני תחילת הקטע הבא. על מנת להשלים את יצירת הצוות יש למלא את הטופס הרלוונטי במשרד התחרות.
20.5. הזוג החדש לא ידורג בדירוג הכללי.
20.6. העמדה לזינוק של הזוג החדש תעשה על פי מיקומו הקודם של הרוכב האיטי מבינהם.
20.7. התקנות ימשיכו להיות תקפות לגבי הזוג החדש, לרבות: תקנת ההפרדה בין רוכבים אך עם החרגה של תקנה 8.4 - חובת לבוש זהה.
20.8. כל רוכב בודד שאינו מצליח ליצור זוג חדש יהיה זכאי להמשיך לרכב בתחרות ויכול להיחשב כמסיים התחרות, אך לא יוכל לקבל העמדה לזינוק באם תהיה.

21. סביבה ואתיקה

21.1. על הרוכבים לכבד את הסביבה בכל עת. כל לכלוך, השלכת פסולת ו\או פגיעה בסביבה לא יתקבל. בפרט ,אך ללא פגיעה בכללותה של תקנה זו, הדברים הבאים אסורים בהחלט:
       21.1.1. השלכת בקבוקי מים ו\או שתייה, עטיפות ואריזות, פנימיות וחלקי אופניים.
       21.1.2. ירידה מהמסלול (חיתוך ו\או קיצור של סינגלים ויצירת תוואי חדש).

22. ערעורים

22.1. כל ערעור יש להגיש במשרד השופטים. הערעור יוגש לצוות השופטים לאחר שהרוכב חצה את קו הסיום בתוך מגבלת הזמן המצוין למטה.
22.2. הגשת כל ערעור תלווה בפיקדון של 200 ש"ח  כתנאי לדיון בערעור.
22.3. במידה ויתקבל הערעור יוחזר הפיקדון. במידה והערעור לא יתקבל הפיקדון יילקח וייתרם לעמותת "ספישל אולימפיק ישראל".
22.4. את  הערעור יש להגיש תוך 15 דקות מחציית הרוכב את קו הסיום.
22.5. ערעור על התוצאות יש להגיש בתוך 30 דקות מפרסום התוצאות של הקטע הרלוונטי.

23. חומרים משפרי ביצוע

23.1. מארגן התחרות שומר לעצמו את הזכות לערוך בדיקת שימוש בחומרים אסורים בכל עת.

24. קוד התנהגות

24.1. מצופה מכל המשתתפים להפגין רוח ספורטיבית בכל עת. 

מדיניות ביטולים ושינויים 

 

ברא אפיק ישראל 2024 יתקיים בתאריכים  18-21/9/2024

  1.  זוג שהרשמתו הושלמה מעוניין, מכל סיבה שהיא, לבטל את הרשמתו עד חודש לפני תום מועד סגירת ההרשמה יזוכה המזמין ב%90 מדמי הרישום.*
  2. בין חודש לפני תום ההרשמה (1/5/2024) ועד 15/8/24 יזוכה המזמין ב%50 מדמי הרישום.*
  3. בין ה 15/7/2024 ל 15/8/2024 יזוכה המזמין ב%10 מדמי הרישום.
    * לא יינתן החזר כספי לאחר ה15/8/2024.

לאחר ה 8/9/2024 לא ניתן לעשות שום שינוי בפרטי ההרשמה.

*במידה ומכסת הנרשמים מלאה ההחזר הכספי יתבצע רק במידה וימצא זוג אחר.

החזר כספי על ביטול רכישת מוצרים נלווים (עיסויים, ביטוח) יינתן רק במידה וההפקה תצליח למכור לרוכב אחר את המוצר, בכל מקרה של ביטול יגבה 15% (דמי טיפול וסליקה).

החלפות:

החלפת זוג - במידה וזוג רוצה לבטל אך מביא זוג אחר במקומו, יגבה תשלום החלפה על סך 200 ₪ לזוג.
החלפת רוכב בודד – במידה ואחד מבני הזוג מוחלף באחר יגבה תשלום של 100 ₪.
החלפת צוות של רביעייה ברביעייה אחרת בעלות של 400 ₪.

בכל החלפה דמי ההחלפה יגבו על ידי הצוות היוצא.

לא יתבצעו החלפות לאחר ה08/09/2024.

לרבות מה שכתוב לעיל, כל שינוי (לא משנה הסיבה ו/או התאריך) יגבו 25 ₪ דמי טיפול ע"י מערכת ההרשמה והסליקה.

כתובת העסק: ההגנה 4 חדרה 3848046


תקנון UCI