ביטוח למשתתפי אפיק ישראל

צוות  אפיק ישראל תר ומצא עבורכם את הביטוח המומלץ לפעילות בארץ ובחול העומד
בדרישות רוכב האופניים ויותר בעלות כדאית במיוחד, בעל כיסוי הן לאימונים והן לתחרויות
 
להלן עיקרי פרטי הביטוח:
 
כיסוי לתאונה שארעה בארץ ובחו"ל
 
פיצוי כספי המשולם בנוסף לזכויות האחרות המגיעות למבוטח בקרות תאונה.
 
כיסוי גם לאימונים, גם לתחרויות, גם לפעילות מעבר לשעות הפעילות של המועדון, גם לתאונות בבית,
 
הפרמיה הינה קבועה ואינה משתנה במהלך תקופת הביטוח, למעט הצמדה למדד ובכפוף לתנאי הפוליסה.
 
בבית ספר ובחוגים אחרים.
 
פירוט הכיסוי הביטוחי:
 
כיסוי בעת רכיבה על אופניים גם בתחרויות ואימונים
 
פיצוי בקרות תאונה בארץ או בחול, שגרמה לאחד או יותר מהמקרים הבאים:
 
• מוות
 
• נכות צמיתה (מלאה או חלקית)
 
• פיצוי יומי בגין אשפוז בבית החולים
 
• שברים
 
• כוויות
 
• מצב סיעודי
 
הפוליסה כוללת בנוסף:
 
הוצאות נלוות לאשפוז כתוצאה מתאונה כוללות: פינוי באמבולנס, אחות פרטית ושהייה של קרוב משפחה
 
כיסוי על כל מקרה תאונתי כתוצאה מפעולות טרור.
 
מדרגה ראשונה בבית מלון בעת אשפוז ארוך.
 
כיסוי לטיפולי פיזיותרפיה או רפואה משלימה.
 
כיסויים ייחודיים לילדים: פיצוי חד פעמי בגין היעדרות מבחינה, החזר הוצאות מורה פרטי בעת אשפוז
 
מעל 10 ימים רצופים וטיפול פסיכולוגי לאחר מות בן משפחה קרוב.
 
הכיסוי     ארד  
 
מוות מתאונה     100,000  
 
נכות צמיתה מתאונה     100,000  
 
שברים מתאונה     15,000  
 
כווית מתאונה     15,000  
 
פיצוי בגין ימי אשפוז מתאונה     150  
 
סיעוד מתאונה     20,000  
 
 
 
 להלן טבלת תעריפים לביטוח ארד בסיסי:
 
- המחיר כולל הנחה של 25% ל – 3 שנים
 
 
- ניתן להרחיב את החבילות לפיצוי גדול יותר- פרטים בסוכנותינו
 
 לפרטים נוספים ולרכישת ביטוח:
 
אורן ניסטל- מנכ"ל, סוכן ביטוח, בוגר ביטוח B.A
 
טל.   04-6322224 
 
פקס  04-6337744     
 
 www.nistel.co.il